Kuinderbos

Het oudste bos in de Noordoostpolder is een geweldige habitat voor veel dieren. Vlinders, roofvogels en roofdieren, waaronder de boommarter, vinden het hier allemaal geweldig. Het is ook de thuisbasis van enkele bijzondere planten en paddenstoelen.

De Noordoostpolder is in de jaren veertig aangelegd en was nodig omdat er steeds meer landbouwgrond kwam. Niet al het land in de Noordoostpolder was geschikt voor landbouw. Hier werden bossen aangeplant. Er is maar liefst 150 kilometer aan greppels gegraven om de grond te ontwateren en de honderdduizenden jonge boompjes plantten.

Via staatsbosbeheer.nl kunt u meer informatie en routes vinden.