Nationaal Park De Weerribben – Wieden

Het Nationaal Park De Weerribben is een 35 km groot park in Nederland, dat grotendeels in handen is van Staatsbosbeheer. Het nationale park is op 17 januari 2007 uitgebreid met het gebied De Wieden dat ten zuiden ervan ligt en grotendeels in handen is van Natuurmonumenten. Het vormt daarmee samen het Nationale Park Weerribben – Wieden dat 100 km groot is. Tezamen zijn zij een van de belangrijkste moerasgebieden van Europa.

Geschiedenis

Tot 1920 werd er in De Weerribben gebied turf gewonnen. Nadat het turf gestoken was, moest dit drogen op de zogenaamde ‘ribben’, smalle stroken land die met opzet hiervoor gespaard werden (legakkers). Soms sloegen deze ribben weg bij slecht weer, zo ontstonden de Wieden. Omdat het meeste turf gestoken was, ging men daarna over op de winning van het riet. Toen in 1919 een gemaal gebouwd werd begon een proces van verdroging. Zo ontstond het laagveenmoeras, met zijn rietlanden, hooilanden en moerasbossen en open water.

Meer informatie vind u op visitweerribbenwieden.com

Comments are closed.